منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۰ - ۱۳:۳۲

Muhammad Jan khan Wat Malik Asghar Square in Front of Ministry of Foreign Affairs Kabul Afghanistan

Background image

مشاور طراهی پالیسی و استراتیژی

لایحه وظایف مشاور طراحی پالیسی و استراتیژی

عنوان وظیفه:                         مشاور طراحی پالیسی  و استراتیژی

وزارت / اداره:                           وزارت اقتصاد

موقعیت:                               چهارراهی انصاری شهر نو/کابل

ریاست:                                 سکرتریت ترتیب استراتیژی ا.م.ا                                                   

تعداد بست:                           (1 . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۰ - ۱۳:۱۰

Muhammad Jan khan Wat Malik Asghar Square in Front of Ministry of Foreign Affairs Kabul Afghanistan

Background image

مشاور تحلیل های اقتصادی

لایحه وظایف مشاور تحلیل های اقتصادی

عنوان وظیفه:                         مشاور تحلیل های اقتصادی

وزارت / اداره:                           وزارت اقتصاد

موقعیت:                     . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۰ - ۱۳:۳۲

مشاور طراهی پالیسی و استراتیژی

لایحه وظایف مشاور طراحی پالیسی و استراتیژی

عنوان وظیفه:                         مشاور طراحی پالیسی  و استراتیژی

وزارت / اداره:                           وزارت اقتصاد

موقعیت:       . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۰ - ۱۳:۱۰

مشاور تحلیل های اقتصادی

لایحه وظایف مشاور تحلیل های اقتصادی

عنوان وظیفه:                         مشاور تحلیل های اقتصادی

وزارت / اداره:                           وزارت اقتصاد

موقعیت:                     . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۴ - ۱۳:۴۶
یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۶ - ۱۴:۳۶
دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۲۲

رنگمال

رنگمال

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۱۹

برقی وزارت

برقی وزارت