گالری رسانه

پیام تبریکی دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت عید سعید قربان

وزیر اقتصاد بر همدیگر پذیری و تقویت هرچه بیشتر روحیه‌ی کار مشترک تاکید کرد.

ارائه‌ی دومین گزارش داوطلبانه کشوری اهداف انکشاف پایدار (VNR-2021) در نشست سطح عالی سیاسی (HLPF) سازمان ملل متحد، شهر نیویارک.

به تعلیق در آمدن پروژه های اختیاری از سوی وزارت مالیه

معلوماتی در رابطه با شرایط تأسیس مؤسسات غیردولتی داخلی؛

گزارشی از فیصدی حضور زنان در وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد با سفیر و نماینده‌ی دایمی افغانستان در سازمان ملل‌متحد ملاقات تعارفی و مشورتی کرد.

پنج‌تن از روئسای جدیدالتقرر وزارت اقتصاد معرفی و به‌کار آغاز نمودند.

گزارش تصویری از سیستم مدیریت معلومات مؤسسات غیردولتی در وزارت اقتصاد

پیام دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد به مناسبت بیست و چهارم جوزا روز مادر؛

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، در جلسه‌ی کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه اشتراک کرد.

صلاحیت تعین رئیس و معاون جدید موسسه را کی دارد و این اشخاص چگونه معرفی می شود

چرا باید موسسات غیر دولتی را ثبت و راجستر کرد؟

جلسه‌ی هماهنگی و پیگیری مشترک وزارت اقتصاد و انکشافی سازمان ملل متحد تدویریافت.

اسناد 44 موسسه غیردولتی داخلی و خارجی از سوی کمیسیون عالی ارزیابی تایید شد.

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، برگزار شد

Pagination