داوطلبۍ ته د بلنې اعلان: د 1403 مالي کال لپاره د اقتصاد وزارت د خدماتو کارمندانو لپاره د ژمي او دوبي جامو چمتو کولو پروژه

press
داوطلبۍ ته د بلنې اعلان: د 1403 مالي کال لپاره د اقتصاد وزارت د خدماتو کارمندانو لپاره د ژمي او دوبي جامو چمتو کولو پروژه

Publish Date

Closing Date