گالری رسانه

د ماليې ورکړه مو د هيواد اقتصادي بنسټونه قوي کوي او هيواد مو له بهرنۍ اقتصادي اتکا پرته پر پښو دروي‌.

روز ملی بیرق کشور ، به ملت با افتخار و سرزمین با وقار ما افغانستان ، مبارک( وزارت اقتصاد )

بخش از سخنرانی دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان در روز ملی بیرق- کابل

نشست خبری مشترک وزارت اقتصاد و ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان

پیام تبریکی دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت عید سعید قربان

به تعلیق در آمدن پروژه های اختیاری از سوی وزارت مالیه

معلوماتی در رابطه با شرایط تأسیس مؤسسات غیردولتی داخلی؛

گزارشی از فیصدی حضور زنان در وزارت اقتصاد

گزارش تصویری از سیستم مدیریت معلومات مؤسسات غیردولتی در وزارت اقتصاد

پیام دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد به مناسبت بیست و چهارم جوزا روز مادر؛

صلاحیت تعین رئیس و معاون جدید موسسه را کی دارد و این اشخاص چگونه معرفی می شود

چرا باید موسسات غیر دولتی را ثبت و راجستر کرد؟

معرفی سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی

سخنرانی محترم دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد افغانستان

روز جهانی زن

روز ملی سرباز

Pagination