به منظور رسیده گی به مشکلات کوچی ها و متضررین ناشی از برفباری ها و باران های اخیر جلسه هماهنگی تحت ریاست الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد با اشتراک مسئولین ادارت ا.ا.ا و نماینده گان 42 موسسه داخلی و خارجی تدویر گردید

press
Tue, Mar 05 2024 2:54 PM
به منظور رسیده گی به مشکلات کوچی ها و متضررین ناشی از برفباری ها و باران های اخیر جلسه هماهنگی تحت ریاست الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد با اشتراک مسئولین ادارت ا.ا.ا و نماینده گان 42 موسسه داخلی و خارجی تدویر گردید

سرپرست وزارت اقتصاد ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان جلسه پیرامون تغیرات اقلیمی و حوادث اخیر طبیعی طی سالروان بحث نموده از همکاری موسسات غیردولتی و نهاد های امداد رسان به متضررین زلزله در ولایت هرات و رسیده گی به مشکلات مهاجرین افغان از طریق کمک های عاجل و اضطراری که بشکل اجباری از کشور های همسایه دوباره به وطن عودت نمودند قدردانی نمود.

همچنان در رابطه به خسارات مالی و جانی که در اثر برفباری های سنگین و بارش باران های شدید در سراسر کشور یکتعداد از هموطنان ما را متضرر نموده اند به اشتراک کننده گان مجلس معلومات دادند

 

در این جلسه برعلاوه رهبری وزارت اقتصاد، محترم مولوی صاحب صدراعظم معین وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، محترم مولوی صاحب گل زرین رئیس عمومی انسجام کوچی ها، محترم مفتی صاحب ذاکر الله رئیس عمومی مالداری و صحت حیوانی وزارت محترم زراعت، محترم مفتی صاحب لعل محمد منیب رئیس خدمات اقتصادی و علفچر ها و محترم هدایت الله حقانی رئیس تحقیقات و مطالعات وزارت محترم سرحدات، اقوام و قبایل نیز حضور داشتند که پیرامون مشکلات کوچی ها و خسارات ناشی از برفباری و باران های شدید که بیشتر اقوام کوچی را در ولایات مختلف کشور متضرر نموده است صحبت گردید

در اخیر جلسه هریک از موسسات غیر دولتی از فعالیت های انجام شده و پلان های تحت کارشان به رهبری وزارت اقتصاد و مسئولین وزارت خانه های مربوطه معلومات داده و از  هرگونه همکاری در رابطه به تسریع کمک های عاجل و اضطراری به کوچی ها و تداوم پروسه امداد بشری به ساحات آسیب پذیر و افراد نیازمند اطمینان دادند.

Latest news

Tue, Sep 12 2023 3:40 PM
Background image

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy, with the participation of the. . .

BACK TO NEWS