د افغانستان اسلامي امارت له لوري د پانګونې په برخه کې رامنځته شوې اسانتیاوې، امتیازات او په هېواد کې شته فرصتونه په لاندې انفوګرافیک کې کتلی شئ:

press
د افغانستان اسلامي امارت له لوري د پانګونې په برخه کې رامنځته شوې اسانتیاوې، امتیازات او په هېواد کې شته فرصتونه په لاندې انفوګرافیک کې کتلی شئ: