اخبار

جلالتمآب محترم عبدالستار "مراد" وزیر اقتصاد

محترم عبدالستار "مراد" در سال 1336 هـ.ش درولایت پروان چشم به دنیا گشود، پس ازتکمیل دوره لیسه، موصوف جهت ادامه تحصیل به هندوستان رفت و در پوهنتون جواهر لعل نهرو کشور هندوستان در رشته علوم سیاسی شامل گردید ومدرک خود را در سال 1355 هـ.ش در مقطع لیسانس از این پوهنتون بدست آورد، در سال 1358هـ.ش تحصیلات دوره اکادمی نظامی را درکشور هندوستان نیز به اتمام رساند. 

جناب محترم عبدالستار " مراد" در سال 1369 هـ.ش شامل "پوهنتون سلیپری" پنسلوانیا ایالات متحده آمریگاه گردید یک سال تحصیلات عالی خویش  را در رشته اداره عامه در این کشور ادامه داد بیشتر..

 

اخبار

بیشتر

داوطلبی

NGOs Statistic

NGOs Statistics Up to 30 Jan 2013
Total NGOs 2150
International NGOs 293
National NGOs 1857
New Registered NGOs
Total Disorgnized NGOs 1078
International Disorgnized NGOs 101
Local Disorgnized NGOs 977