اخبار

Minister Message

پیام جلالتمآب محترم عبدالستار " مراد" وزیراقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان

 

 

  

به نام خـــــداوند دادگــــر و تـوانا
مسرت دارم كه فرصت مي يابم تا از طريق اين پيام شما مردم غيور و شرافتمند كشورم را براي اولين بار طرف مخاطب قرار ميدهم و به نمايندگي از وزارت اقتصاد  و هيئت رهبري آن يكبار ديگر تعهد ميسپارم كه در جهت تحقق آرمان هاي ملت مظلوم و رنجديده خويش با صداقت وايمانداري تلاش نموده و از پروردگار منان استدعا دارم كه روزي برسد تاكشور ما آباد و مردم ما مانند ساير مردمان جهان در رفاه  و أمن زنده گي نموده بر آزاده گي وآزادمنشي  اش ببالد و بر دست آورده هايش كه به قيمت رنج ، زحمت وخون فرزندانش حاصل كرده است  افتخار نمايد .

بیشتر

اخبار

بیشتر

NGOs Statistic

NGOs Statistics Up to 30 Jan 2013
Total NGOs 2150
International NGOs 293
National NGOs 1857
New Registered NGOs
Total Disorgnized NGOs 1078
International Disorgnized NGOs 101
Local Disorgnized NGOs 977